SmartLogging saņemšana (pirmajai lapai)

FSC ir starptautisks saudzīgas mežsaimniecības sertifikāts, kas nodrošina videi draudzīgu, sociāli atbildīgu un ekonomiski izdevīgu meža apsaimniekošanu.

Visa SIA “RAIRU” piegādātā koksne ir atbiltoša FSC pieģades ķēdes sertifikāta prasībam ar sertifikāta kodu NC-COC/CW-013223.