SmartLogging saņemšana (pirmajai lapai)

FSC® ir starptautisks saudzīgas mežsaimniecības sertifikāts, kas nodrošina videi draudzīgu, sociāli atbildīgu un ekonomiski izdevīgu meža apsaimniekošanu.

SIA “RAIRU” piegādātā koksne ir atbilstoša FSC piegādes ķēdes sertifikāta prasībām ar sertifikāta kodu SCS-COC-007055.