Mežizstrāde

Apliecinājis sevi kā uzticams, profesionāls un uz attīstību vērsts uzņēmums. Investīcijas jaunākajās mežizstrādes mašīnās un tehnoloģijās, darbinieku profesionālā apmācība ir tas, kas raksturo uzņēmuma attīstību. SIA „RAIRU” ir lielisks piemērs, kā, apvienojot savu pieredzi un zināšanas, izveidot uzņēmumu, kas 20 gadu laikā ir kļuvis par vienu no lielākajiem un labākajiem mežizstrādes pakalpojumu sniedzējiem AS „Latvijas valsts meži".

SBP Sustainable Biomass Program – (Ilgtspējīgas Biomasas Sertifikācija)
Mežu pirkšana

Uzņēmums nodarbojas ar mežu un mežu īpašumu pirkšanu. Profesionāls mežistrādes meistars veic meža novērtēšanu. Mēžizstrādes darbus veicam paši, līdz ar to nodrošinot atbildīgu un saudzīgu meža izstrādi.

SBP Sustainable Biomass Program – (Ilgtspējīgas Biomasas Sertifikācija)
Šķeldas ražošana

Ar jaunāko šķeldas ražošanas tehniku mežizstrādes procesā radītās enerģētiskās koksnes atlikumi tiek pārstrādāti augstākās kvalitātes šķeldā un piegādāti klientam. Veicam arī apauguma novākšanu un pērkam zaru kaudzes pie ceļa.

SBP Sustainable Biomass Program – (Ilgtspējīgas Biomasas Sertifikācija)
Transporta pakalpojumi

Kokmateriālu transportēšana no cirsmas līdz realizācijas vietai tiek nodrošināta ar jaunākajiem Scania kokvedējiem. Smagās tehnikas trasportēšanu veic speciāli pielāgoti treileri.

SBP Sustainable Biomass Program – (Ilgtspējīgas Biomasas Sertifikācija)

FSC® ir starptautisks saudzīgas mežsaimniecības sertifikāts, kas nodrošina videi draudzīgu, sociāli atbildīgu un ekonomiski izdevīgu meža apsaimniekošanu.

SIA “RAIRU” piegādātā koksne ir atbilstoša FSC piegādes ķēdes sertifikāta prasībām ar sertifikāta kodu SCS-COC-007055.