Skip to main content

Ilgtspēja

RAIRU darbības pamatā ir rūpes par Latvijas mežiem, tādēļ skaidri apzināmies savu lomu un atbildību ietekmes uz vidi mazināšanā. Katrā uzņēmuma darbības procesā un posmā ņemam vērā ilgtspējas aspektus un ieviešam videi draudzīgākos risinājumus, lai nodrošinātu Latvijas mežus arī nākamajām paaudzēm.

Vide

Savā darbā esam cieši saistīti ar dabu, tāpēc vides ilgtspēja ir viena no mūsu prioritātēm. Darbus mežā organizējam tā, lai tie būtiski neapdraud citus meža izmantošanas veidus. Rūpes par vidi ir iekļautas katrā solī – no izlietotās eļļas tālākas izmantošanas, riepu utilizācijas un tīras darba vides līdz ilgtermiņa lēmumiem mežsaimniecībā. RAIRU strādā, lai nākotnē Latvija būtu kopta, tīra un pieejama nākamajām paaudzēm.

Sabiedrība

Nākotnes vērtība ir ne tikai ilgtspējīgi meži, bet arī zinoša un izglītota sabiedrība.

Mūsu mērķis ir turpināt Latvijas mežsaimniecības tradīcijas un izglītot jauniešus par ilgtspējīgas mežsaimniecības nozīmi, tāpēc RAIRU sadarbojas ar meža nozares jaunajiem profesionāļiem – studentiem. Ilggadējā sadarbībā ar Ogres tehnikumu, topošajiem profesionāļiem sniedzam iespēju zināšanas izmēģināt praksē ar mūsu uzņēmuma tehniku, kā arī sniedzam ieskatu par atbildīgas mežsaimniecības nozīmi. Sabiedrības izglītošanā RAIRU kopā ar bērniem un jauniešiem sniedz ieguldījumu nākamajām paaudzēm, gan kopīgi stādot jaunus mežus Vidzemē, gan iepazīstinot ar mežsaimniecības nozari pieredzes braucienos un pasākumos.

Pārvaldība

Mēs pieņemam ilgtermiņa lēmumus, kas veicina meža resursu ilgtspējīgu pārvaldību, lai nodrošinātu, ka nākotnē Latvija būs zaļa, tīra un pieejama nākamajām paaudzēm.

Mūsu darba kvalitāti un atbildību īstenot ilgtspējīgu mežsaimniecību garantē RAIRU saņemtie sertifikāti — PEFC, SPB un FSC.

SBP (Sustainable Biomass Program) —  mūsu piegādātā šķelda tiek piegādāta kā SBP atbilstoša biomasa, tādejādi apliecinot, ka tā ir iegūta legāli un ilgtspējīgi. Šķeldas piegādēm pievienoti pārbaudīti enerģijas un oglekļa dati par pilnu ciklu no biomasas ražotāja līdz gala patērētājam un tas ļauj veikt oglekļa emisiju aprēķinus.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) — pasaulē plaši atzīts mežu sertifikācijas standarts, kas nodrošina, ka mūsu izmantotie meža resursi ir iegūti atbildīgi, saglabājot mežu bioloģisko daudzveidību un ieguldot ilgtspējīgā mežsaimniecībā.

FSC (Forest Stewardship Council) — starptautiski atzīts meža apsaimniekošanas standarts, kas apliecina, ka mūsu izmantotie koksnes materiāli ir iegūti no labi pārvaldītiem mežiem, kas nodrošina līdzsvaru starp sociālo atbildību, vides aizsardzību un meža vienību ekonomisko dzīvotspēju.

Izmantojot šos sertifikātus, mēs garantējam ne tikai no trešajām pusēm auditētus produktus un pakalpojumus, bet arī rūpes par vidi un sabiedrību. Mūsu uzņēmuma darbībā katrs no šiem sertifikātiem atspoguļo RAIRU apņemšanos veidot ilgtspējīgu nākotni.